เผยเทคนิค ปลูกมะพร้าวน้ำหอม โตเร็ว มีรสหวาน ออกผลตลอด

แนะปลูกสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมอย่างไรให้โตไว รสชาติดี และออกผลสม่ำเสมอ

หนึ่งในผลไม้ที่สามารถรับประทานได้ทั้งเนื้อและน้ำ ให้รสชาติหอมหวานกำลังดี เมื่อนำมาแช่เย็นและดื่มในช่วงหน้าร้อนจะให้ความสดชื่น นอกจากนี้ทั้งน้ำและเนื้อยังสามารถทำเป็นวุ้นและไอศกรีมที่มีรสชาติดีเยี่ยมได้อีกด้วย ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือ มะพร้าวน้ำหอม ผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมและมีผู้ที่สนใจปลูกขายกันมากพอสมควร วันนี้จึงขอแนะนำวิธีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์ลูกดกที่เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ให้ลูกดีแบบสม่ำเสมอ ด้วยเคล็ดลับต่อไปนี้

1.การปลูกและระบบน้ำ

เริ่มต้นจากระบบน้ำที่ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะการปลูกมะพร้าวน้ำหอม น้ำจะเป็นส่วนสำคัญ โดยจะต้องมีการทำระบบร่องน้ำและระบบสปริงเกอร์ รวมไปถึงระบบของการหยดน้ำให้พร้อมทุกระบบ แล้วทำหลุมเพื่อปลูกมะพร้าวที่มีขนาด 6 x 6 เซนติเมตร โดยขุดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะทำให้เกิดการดูดซับน้ำที่ดี โดยระยะห่างของต้นมะพร้าวควรอยู่ที่ต้นละ 50 เซนติเมตร การปลูกต่อ 1 ไร่ จะได้สูงถึง 44 ต้น

2.เทคนิคการใส่ปุ๋ย

สำหรับการดูแลและใส่ปุ๋ย ให้เลือกใช้ปุ๋ยคอกผสมกับดินปลูกมะพร้าวและใส่ขุยของมะพร้าวกับเศษใบไม้ ที่ผสมเข้ากันจนดีแล้ว จากนั้นให้นำตัวหน่อมะพร้าวลงสู่หลุมที่ได้ขุดไว้และทำการเอนตัวต้นไปให้ใกล้ช่วงพื้นดินทางทิศตะวันออก จากนั้นทำการกลบหน้าดินแล้วเลือกฟางที่มีคุณภาพมาคลุมหน้าดินไว้อีก 1 ชั้น เพื่อเป็นการรักษาความชื้นภายในดิน การรดน้ำที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 1-2 วันต่อครั้ง ให้ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าต้นมะพร้าวจะเริ่มเติบโตและแข็งแรง เทคนิคระหว่างการปลูกลงดิน คือ ไม่ต้องตัดใบหรือกาบใด ๆ ที่ตัวหน่อมะพร้าวออก แต่ให้เปิดช่วงโคนต้นมะพร้าวไว้เล็กน้อย

3.เคล็ดลับมะพร้าวหวานและให้ผลผลิตดี

เคล็ดลับการบำรุงผลของมะพร้าวให้มีจำนวนมากขึ้น เลือกใช้เป็นเกลือแกงโรยรอบโคนของมะพร้าวในแบบทรงพุ่มประมาณ 1 กิโลกรัม โดยให้โรย 1 ต้นต่อ 1 ปี แบ่งออกเป็นการโรย 3 ครั้ง เพิ่มการใส่มูลไก่ไว้ช่วงรอบทรงพุ่ม 3-4 ครั้งต่อปี  สูตรของการใช้มูลไก่ ให้นำแกลบ, มูลไก่มาผสมกัน  และเสริมด้วยปุ๋ย ในสูตร 15-15-15 สำหรับต้นที่เริ่มติดผลแล้ว ส่วนต้นที่ยังไม่มีการติดผลให้เลือกใช้สูตร 25-7-7 เมื่อติดผลจนเริ่มมีลูกมะพร้าวมากขึ้นให้ใช้สูตร 8-24-24 ถ้าต้องการให้น้ำมะพร้าวหวานให้ใช้ปุ๋ยในสูตร 13-13-21 ที่ประมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อ 1 ต้น และให้ใส่ปีละ 1 ครั้ง

เมื่อคุณต้องการปลูกมะพร้าวน้ำหอม เพียงแค่ทำตามเคล็ดลับของการบำรุงต้นและบำรุงผลที่ได้ระบุไว้นี้ รวมไปถึงการรดน้ำอย่างถูกต้อง คุณจะได้มะพร้าวผลดกให้รสชาติหอมหวานออกไปขายได้ดีแน่นอน